Team

Het multidisciplinaire team bestaat uit:

Ons multidisciplinaire team

Dr. Kirsten Slagter

Tandarts / Implantoloog

In 2007 is Kirsten als tandarts aan de Rijksuniversiteit Groningen afgestudeerd (cum laude). Na het afstuderen heeft zij ervaring opgedaan in verschillende tandartspraktijken en is ze werkzaam geweest in ontwikkelingslanden voor diverse tandheelkundige projecten. De laatste jaren ligt haar aandacht bij de implantologie en kleine chirurgie. Kirsten is in april 2016 gepromoveerd aan de afdeling Mond-,Kaak-, en Aangezichtschirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Sinds 2013 is zij ingeschreven in het NVOI-register als implantoloog (www.nvoi.nl) en lid van het Kwaliteitsregister Tandartsen . Ook is Kirsten lid van de Academy of Breastfeeding Medicin (ABM) en de International Affiliation of Tongue Tie Professionals (IATP). Op grond van ervaring met chirurgie bij kinderen en volwassenen behandelt Kirsten ook baby’s die moeite hebben met drinken of het tot zich nemen van vast voedsel. Ze vindt het belangrijk om baby’s een goede start te kunnen meegeven en ook kinderen en volwassenen op een goede manier te helpen. Kirsten is moeder van drie zoons (2014, 2016 en 2020) en een dochter (2018). BIG-registratienummer: 69908890902

Drs. Suzanne Wink

Huisarts

In 2006 is Suzanne als basisarts aan de Rijksuniversiteit Groningen afgestudeerd (cum laude). Na een arts-assistentschap in de Psychiatrie en Gyneacologie/Verloskunde, begon ze aan haar specialisatie huisartsgeneeskunde. Tijdens de studie Geneeskunde werkte Suzanne als gediplomeerd röntgenlaborant op de afdeling Radiologie van het UMCG. Kinderradiologie was hierbij haar aandachtsgebied. Gedurende haar opleiding tot huisarts breidde haar aandacht voor de verloskunde en kraamperiode zich verder uit. Als specialisatie binnen de huisartsgeneeskunde heeft zij de verloskundemodule gevolgd. Toen zij in 2010 haar specialisatie tot huisarts met goed gevolg afrondde en zelf moeder werd kreeg zij nog meer affiniteit met de kindergeneeskunde. Momenteel werkt zij als huisarts in verschillende praktijken en ondervindt zij het belang van goede begeleiding en aandacht bij problemen rondom de zorg van baby’s en kinderen. Suzanne is moeder van een zoon en dochter.

BIG-Registratienummer: 09065378101

Maaike van Broekhoven

Verpleegkundige-A/ Lactatiekundige

In 1985 diplomeerde Maaike als verpleegkundige-A, na de in-service opleiding te hebben gevolgd in een algemeen ziekenhuis. Na vijftien jaar in de thuiskraamzorg te hebben gewerkt deed Maaike een post-HBO-opleiding tot lactatiekundige IBCLC (2001). Dit is een internationaal gecertificeerd beroep bij de IBCLE (International Board of Certified Lactation Examiners). Vanaf 2014 is Maaike zich gaan verdiepen in de problematiek rondom strakke tongriem en lipband bij borstvoeding en volgt ze internationale multidisciplinaire symposia over ankyloglossia. Om goede nazorg te kunnen verlenen, zet Maaike zich in op de Tongriem Kliniek en in haar eigen lactatiekundige praktijk. Tevens vindt ze het belangrijk dat onder zorgverleners zoals verloskundigen en kraamverzorgenden de algemene kennis over strakke tongriem en lipband door middel van scholingen en het “Werkdocument Tong-en lipriemproblematiek bij zuigelingen” van de lactatiekundige beroepsorganisatie NVL verhoogd wordt. Maaike is moeder van twee zonen, geboren in 2002 en 2004.

BIG-registratienummer: 29002221130
IBCLE-registry L-34751
NVL-lid 64901

Berber Meihuizen

Lactatiekundige

Berber behaalde haar HBO-Jeugdwerk diploma in 1989, en werkte jaren in de gehandicaptenzorg. In 2009 behaalde ze haar diploma kraamverzorgende. Daarna wilde Berber zich verdiepen in de problematiek rondom borstvoeding en deed ze in 2012 de post-HBO-opleiding lactatiekunde IBCLC. Dit is een internationaal gecertificeerd beroep bij de IBCLE (International Board of Certified Lactation Examiners). Berber is breed geïnteresseerd in alles wat met tongriem problematiek te maken heeft. Ze zette zich in om met andere leden van NVL, de beroepsorganisatie, een werkdocument te maken voor andere beroepsgroepen over “Tong-en lipriemproblematiek bij zuigelingen” dat in juni 2016 verscheen. Zij heeft een eigen lactatiekundige praktijk in Groningen waar ze veel kindjes met tong- en lipriemproblematiek ziet. Berber doet ook het ouder en kind café, waar ze veel moeders ontmoet met verschillende vragen betreffende borstvoeding. Sinds januari 2016 helpt zij mee op het tongriemspreekuur. De nazorg en goede persoonlijke begeleiding vindt zij erg belangrijk. Berber is moeder van drie studerende kinderen.

IBCLE-registry: L-42863
NVL-lid 56812

Dorinda Grouwstra

Jeugd-Verpleegkundige/ Lactatiekundige IBCLC

Na de opleiding HBO-Verpleegkunde studeerde Dorinda af als Lactatiekundige IBCLC in 2010. Daarnaast is ze Doula en al jaren werkzaam in de Jeugdgezondheidszorg als Jeugd-Verpleegkundige (0-4 jaar) en Lactatiekundige. Ze heeft een focus op fysiologie, preventie en behouden van gezondheid van kinderen en ouders. In de dagelijkse praktijk kwam ze al jaren steeds meer in aanraking met tongriem- en lipband problematiek. En sindsdien is ze zich meer gaan verdiepen door het volgen van scholingen rondom dit thema. Binnen de Tongriem Kliniek kan je haar tegen komen bij de consulten en behandelingen (nazorg van de behandelingen). Tevens verzorgt ze, met haar Lactatiekundige collega’s, het nazorgspreekuur op afspraak binnen onze kliniek. In de regio Zwolle heeft ze haar eigen Lactatiekundige praktijk. Ze is moeder van 2 pracht pubers (M/J) en ze geeft Prima Bevallen zwangerschap-training samen met haar man. BIG-registratienummer: 39043394630 IBCLC: 310-76596 NVL:54010

Drs. Eva Groen

Tandarts

In 2014 is Eva afgestudeerd als tandarts aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Tijdens deze opleiding heeft ze enkele maanden onder uitdagende omstandigheden gewerkt in Tanzania. De afgelopen jaren heeft ze zich verder verdiept op het gebied van endodontologie, chirurgie en algemene tandheelkunde. In de regio’s waarin zij werkzaam is als tandarts werkt ze veel met angstige patiënten en kinderen. Het voorkomen van problemen staat bij haar hoog in het vaandel. Ons werk in combinatie met een goede samenwerking met de lactatiedeskundigen, logopedisten soms ook fysiotherapeuten en tandartsen is dan ook een pré. Juist deze multidisciplinaire samenwerking maakt het werk zo uitdagend en interessant. Eva is naast de tongriemkliniek ook momenteel werkzaam als tandarts bij verschillende praktijken. BIG-Registratienummer: 699186760028