Het Team

Ons team bestaat niet alleen uit een tandarts en een huisarts die de behandeling uitvoeren, maar ook uit lactatiekundigen.
Hierdoor kunnen andere vragen omtrent borst- of flesvoeding beantwoord worden ten tijde van de behandeling.

dr. Kirsten Slagter

Tandarts / Implantoloog

In 2007 is Kirsten als tandarts aan de Rijksuniversiteit Groningen afgestudeerd (cum laude). Na het afstuderen heeft zij ervaring opgedaan in verschillende tandartspraktijken en is ze werkzaam geweest in ontwikkelingslanden voor diverse tandheelkundige projecten. De laatste jaren ligt haar aandacht bij de implantologie en kleine chirurgie. Kirsten is in april 2016 gepromoveerd aan de afdeling Mond-,Kaak-, en Aangezichtschirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Sinds 2013 is zij ingeschreven in het NVOI-register als implantoloog (www.nvoi.nl) en lid van het Kwaliteitsregister Tandartsen.

Op grond van ervaring met chirurgie bij kinderen en volwassenen behandelt Kirsten ook baby’s die moeite hebben met drinken of het tot zich nemen van vast voedsel. Ze vindt het belangrijk om baby’s een goede start te kunnen meegeven en ook kinderen en volwassenen op een goede manier te helpen. Kirsten is moeder van twee jonge zoons.

BIG-registratienummer: 69908890902

Drs. Suzanne Wink

Huisarts

In 2006 is Suzanne als basisarts aan de Rijksuniversiteit Groningen afgestudeerd (cum laude). Na een arts-assistentschap in de Psychiatrie en Gyneacologie/Verloskunde, begon ze aan haar specialisatie huisartsgeneeskunde.

Tijdens de studie Geneeskunde werkte Suzanne als gediplomeerd röntgenlaborant op de afdeling Radiologie van het UMCG. Kinderradiologie was hierbij haar aandachtsgebied.

Gedurende haar opleiding tot huisarts breidde haar aandacht voor de verloskunde en kraamperiode zich verder uit. Als specialisatie binnen de huisartsgeneeskunde heeft zij de verloskundemodule gevolgt.

Toen zij in 2010 haar specialisatie tot huisarts met goed gevolg afronde en zelf moeder werd kreeg zij nog meer affiniteit met de kindergeneeskunde.

Momenteel werkt zij als huisarts in verschillende praktijken en ondervindt zij het belang van goede begeleiding en aandacht bij problemen rondom de zorg van baby’s en kinderen.

Suzanne is moeder van een zoon en dochter.

BIG-Registratienummer; 09065378101

 

 

Maaike van Broekhoven IBCLC

Verpleegkundige-A/ Lactatiekundige IBCLC

In 1985 diplomeerde Maaike als verpleegkundige-A, na de in-service opleiding  te hebben gevolgd in een algemeen ziekenhuis. Na vijftien jaar in de thuiskraamzorg  te hebben gewerkt deed Maaike een post-HBO-opleiding tot lactatiekundige IBCLC (2001). lactatiekunde IBCLC. Dit is een internationaal gecertificeerd beroep bij de IBCLE (International Board of Certified Lactation Examiners).

Vanaf 2014 is Maaike zich gaan verdiepen in de problematiek rondom strakke tongriem en lipband bij borstvoeding en ze volgt internationale multidisciplinaire symposia over ankyloglossia. Om na de behandeling goede nazorg te verlenen, zet Maaike zich in op het tongriemspreekuur en in haar eigen lactatiekundige praktijk. Tevens vindt ze het belangrijk dat onder zorgverleners zoals verloskundigen en kraamverzorgenden de algemene kennis over strakke tongriem en lipband door middel van scholingen en het “Werkdocument Tong-en lipriemproblematiek bij zuigelingen” van de lactatiekundige beroepsorganisatie NVL verhoogd wordt. Maaike is moeder van twee puberzonen en woont in de provincie Drenthe.

BIG-registratienummer: 29002221132
IBCLE-registry L-34751
NVL-lid 64901

Berber Meihuizen IBCLC

Lactatiekundige IBCLC

Berber behaalde haar HBO-Jeugdwerk in 1989, in 2009 tevens haar diploma kraamverzorgende en in 2012 de post-HBO-opleiding lactatiekunde IBCLC. Dit is een internationaal gecertificeerd beroep bij de IBCLE (International Board of Certified Lactation Examiners).

Zij is mede-organisator van scholingen voor verschillende hulpverleners over tong- en lipriemproblematiek. Berber werkte samen met Maaike van Broekhoven en andere lactatiekundigen van de Nederlandse Vereniging Lactatiekundigen aan het “Werkdocument Tong-en lipriemproblematiek bij zuigelingen” dat in juni 2016 verscheen.

Zij heeft een lactatiekundige praktijk in Groningen waar ze veel kindjes met tong- en lipriemproblematiek ziet. Sinds januari 2016 helpt zij mee op het tongriemspreekuur. De nazorg en goede begeleiding vindt zij erg belangrijk.  Berber is moeder van drie kinderen waarvan twee al studeren.

IBCLE-registry: L-42863
NVL-lid 56812

 

 

 

 

Helen Marshall IBCLC

Verpleegkundige-A en Lactatiekundige IBCLC

Helen Marshall RGN RSCN, and IBCLC

Helen diplomeerde als Verpleegkundige-A in 1988 in Lancaster, Engeland. Ze besloot daarna om een specialisatie in verpleging van kinderen te volgen in Glasgow, Schotland. Na het behalen van haar kinderaantekening in 1990 werkte ze op een gespecialiseerde afdeling kinderneurochirurgie in Glasgow. Vervolgens werkte ze zes maanden vrijwillig in een kinderhospice in Roemenië, waarna ze bij terugkeer in het Verenigd Koninkrijk ging werken als hoofdverpleegkundige in een hospice in Glasgow.

In 1995 kwam ze naar Nederland en werkte ze in de thuiszorg Zoetermeer en in het Juliana Kinderziekenhuis te Den Haag. Ze kreeg drie kinderen en na een tijd in de kraamzorg te hebben gewerkt, besloot ze verder te studeren op het gebied van borstvoeding en werd ze lactatiekundige IBCLC.

Sinds haar certificering als lactatiekundige in 2012 heeft ze haar kennis vergroot op het gebied van strakke tong- en lipriemen en de problemen die deze kunnen veroorzaken bij borstvoeding. Helen vindt het heel belangrijk dat een eventuele behandeling gepaard gaat met goede ondersteuning van de ouders. Helen woont in Den Haag waar ze haar eigen praktijk runt als lactatiekundige en werkt daarnaast op het tongriemspreekuur in Veldhoven.

IBCLE-registry L-42869
NVL-lid 65413

Baukje Kooistra IBCLC

Lactatiekundige IBCLC

In 2007 behaalde Baukje haar diploma als kraamverzorgende. Na haar opleiding heeft ze eerst binnen een kraamzorginstelling gewerkt en hierna als zelfstandige (ZZP). Tijdens het werk als kraamverzorgster is ze geïnteresseerd geraakt in alles rondom borstvoeding. Hierdoor heeft ze besloten om verder te gaan studeren en is ze in 2012 gecertificeerd als lactatiekundige IBCLC. Baukje ziet binnen haar praktijk met grote regelmaat baby’s en jonge kinderen voorbijkomen met tong- en lipriemproblematiek.

Baukje woont in Friesland. Zij heeft een lactatiekundige praktijk in Driesum. Baukje is moeder van 4 kinderen.

IBCLE-registry L-42994
NVL lid: 61612