Veelgestelde Vragen

Wat houdt de begeleiding en nazorgspreekuur in van de lactatiekundige?

Wat houdt de begeleiding en nazorgspreekuur in van de lactatiekundige?

Er is een lactatiekundige IBCLC aanwezig ten tijde van de behandeling. Na de behandeling kijkt de lactatiekundige mee met het voeden. Ze kan helpen bij een flesje maken of het aanleggen aan de borst. Het draait om het op weg helpen van moeder en kind. Het is geen lactatiekundig consult. Tijdens het nazorgspreekuur is er meer tijd om op inhoudelijke vragen in te gaan. Het nazorgspreekuur is vooral bedoeld om de wondgenezing te checken en te kijken hoe de klachten verlopen en waarbij de tongriem kliniek nog kan helpen.