Behandeling

Het tongriem spreekuur bij de Tongriem Kliniek verloopt in een aantal stappen.

Informatie en video's voor

Consult

De tandarts of arts bekijkt eerst tijdens het consult samen met ouders of er sprake is van een strakke tongriem en/of lipband. Er wordt uitgelegd wat dit kan inhouden in relatie tot de problematiek. Vervolgens wordt er een advies gegeven over een eventuele behandeling. Een eventuele behandeling kan tijdens dezelfde afspraak plaats vinden. Dit gaat in goed overleg met de ouders.

Behandeling

Indien een behandeling plaats vindt, wordt eerst de gezondheidsanamnese en het intakeformulier besproken. Bij baby’s en jonge kinderen wordt er oppervlakkig wat verdovingszalf aangebracht met een wattenstaafje. Zodra de verdoving ingetrokken is wordt met een elektrotoom de tongriem en/of lipband weg gehaald. De ingreep zelf duurt een aantal seconden Er is gekozen om te behandelen met een elektrotoom omdat naast het verwijderen van de tongriem en/of lipband de wondranden direct worden dicht “gebrand”. Hierdoor is er minder kans op bloeding.

Nazorg en begeleiding

Er is een lactatiekundige IBCLC aanwezig ten tijde van de behandeling. Na de behandeling kijkt de lactatiekundige mee met het voeden. Ze kan helpen bij een flesje maken of het aanleggen aan de borst. Het draait om in een kort tijdsbestek het direct op weg helpen van moeder en kind na de behandeling. Het wondbeeld wordt voor en na het voeden gecheckt. Desgewenst is er een mogelijkheid voor een nazorgspreekuur bij de lactatiekundige om de wondgenezing te controleren en overige tongriem gerelateerde vragen te kunnen beantwoorden.

Oefeningen

Om een optimaal resultaat te krijgen van de behandeling worden oefeningen aangeraden. Dit is om de tong en/of lip en (omringende) spieren en weefsels zo goed en functioneel mogelijk te leren gebruiken.

Mondonderzoek en drinkgedrag

Niet iedereen is anatomisch gelijk. Tijdens het mondonderzoek en drinkgedrag wordt gekeken waar de problematiek zit en hoe deze zich uit tijdens het drinken.

Compensatiegedrag

Wanneer een tongriem en/of lipband strak waardoor het drinken lastig gaat, kan dit ook invloed hebben op de omringende spieren en weefsels. Hierdoor kan een baby compenserend gaan drinken en spieren op een verkeerde manier gaan gebruiken die niet nodig zijn ten tijde van het drinken.