Behandeling

Het spreekuur bij de Tongriem Kliniek verloopt in een aantal stappen.

Consult

De tandarts of arts bekijkt eerst tijdens het consult samen met ouders of er sprake is van een strakke tongriem en/of lipband. Er wordt uitgelegd wat dit kan inhouden in relatie tot de problematiek. Vervolgens wordt er een advies gegeven over een eventuele behandeling. Een eventuele behandeling kan tijdens dezelfde afspraak plaats vinden. Dit gaat in goed overleg met de ouders.

Behandeling

Indien er een behandeling plaatsvindt, wordt eerst de gezondheidsanamnese en het intakeformulier besproken. Bij baby’s en jonge kinderen wordt er oppervlakkig wat verdovingszalf aangebracht met een wattenstaafje. Zodra de verdoving ingetrokken is wordt met een elektrotoom de tongriem en/of lipband weggehaald. De ingreep zelf duurt een aantal seconden Er is gekozen om te behandelen met een elektrotoom omdat naast het verwijderen van de tongriem en/of lipband de wondranden direct worden dicht “gebrand”. Hierdoor is er minder kans op bloeding.

De tongriem Kliniek

Behandeling jong kind

Behandeling ouder kind

Nazorg en begeleiding

Er is een lactatiekundige IBCLC aanwezig ten tijde van de behandeling. Na de behandeling kijkt de lactatiekundige mee met het voeden. Ze kan helpen bij een flesje maken of het aanleggen aan de borst. Het draait om in een kort tijdsbestek het direct op weg helpen van moeder en kind na de behandeling. Het wondbeeld wordt voor en na het voeden gecheckt. Desgewenst is er een mogelijkheid voor een nazorgspreekuur bij de lactatiekundige om de wondgenezing te controleren en overige tongriem gerelateerde vragen te kunnen beantwoorden.

Nazorg oefeningen baby

Nazorg oefeningen met ouder

Nazorg jonge kinderen

Nazorg en oefeningen

Om een optimaal resultaat te krijgen van de behandeling worden oefeningen aangeraden. Dit is om de tong en/of lip en (omringende) spieren en weefsels zo goed en functioneel mogelijk te leren gebruiken.

Ontspanningsoefeningen baby

Trainen van een goede tongpositie

Tongspelletjes voor baby's

The right tongue posture

Mrs. tongue

Extra tongtraining

Mondonderzoek en drinkgedrag

Niet iedereen is anatomisch gelijk. Tijdens het mondonderzoek en drinkgedrag wordt gekeken waar de problematiek zit en hoe deze zich uit tijdens het drinken.

Kort mondonderzoek baby door lactatiekundige

Kort mondonderzoek baby door arts

Drinkgedrag borst/fles baby

Compensatiegedrag

Wanneer een tongriem en/of lipband te strak is waardoor het drinken lastig gaat, kan dit ook invloed hebben op de omringende spieren en weefsels. Hierdoor kan een baby compenserend gaan drinken en spieren op een verkeerde manier gaan gebruiken die niet nodig zijn ten tijde van het drinken.

Onderzoek compensatiegedrag baby

Behandelen van compensatiegedrag bij baby's

Diagram