De behandeling

Het tongriem spreekuur verloopt in een aantal stappen.
Voorafgaand aan een eventuele behandeling wordt altijd eerst een beoordeling gedaan door de tandarts of arts.

Stap 1: Consult

De tandarts of arts bekijkt eerst tijdens het consult samen met ouders of er sprake is van een strakke tongriem en/of lipband. Er wordt uitgelegd wat dit inhoudt en een advies gegeven mbt een eventuele behandeling. Dan gaat in goed overleg met de ouders een eventuele behandeling plaats vinden. Dit kan altijd direct binnen dezelfde afspraak plaats vinden.

Stap 2: Behandeling

Indien behandeling plaatsvindt, wordt eerst het nazorgformulier besproken en eventuele vragen beantwoord. De ingreep zelf duurt enkele seconden. Bij baby’s en jonge kinderen (<3) wordt er oppervlakkig wat verdoving aangebracht met een wattenstaafje. Bij oudere kinderen en volwassenen wordt lokale anesthesie met een prik gegeven. Zodra de verdoving ingetrokken is wordt met een elektrotoom de tongriem en/of lipband weg gehaald. Er is gekozen om te behandelen met een elektrotoom omdat naast het verwijderen van de tongriem en/of lipband de wondranden direct worden dicht “gebrand”. Hierdoor treedt minder bloeding op. Als de tongriem en/of lipband erg strak zit kan het zijn dat het iets meer bloedt, maar dit stopt binnen enkele minuten.

Stap 3: Nazorg en begeleiding

Er is een lactatiekundige IBCLC aanwezig ten tijde van de behandeling. Na de behandeling kijkt de lactatiekundige mee met het voeden. Ze kan helpen bij een flesje maken of aanleggen aan de borst. Het wondbeeld wordt voor en na het voeden gecheckt. Er wordt een kaartje met haar mobiele nummer mee gegeven voor vragen. Ouders kunnen ook een foto sturen naar dat nummer van het wondbeeld of een video van de nazorg.  Ouders krijgen een e-mail van de lactatiekundige met nazorg tips. Voor borstvoeding gerelateerde vragen kunnen ouders de (eigen) lactatiekundige in consult vragen.

Nazorg spreekuur:
Er is beperkt ruimte om de nazorg en oefeningen nog eens door te nemen, ook om het wondje te checken op eventuele teruggroei. U ziet de lactatiekundige. U kunt dit afspreken via Buijs Tandartsen op 050 312 8203. Dit kan binnen één week, maar uiterlijk drie weken.

 

 

Kort mondonderzoek bij baby's

Voorafgaand aan een consult bij het tongriemspreekuur toont deze video waar opgelet kan worden tijdens een mondonderzoek door een lactatiekundige.

Drinkgedrag aan de borst of fles

Deze video toont drinkgedrag aan de fles of  borst van een baby met een korte tongriem

Het verwijderen van een tongriem

Deze video toont het daadwerkelijk verwijderen van een korte tongriem met een elektrotoom.